top of page

METODIKA PRO UČITELE

Tato metodika pro učitele, kteří pracují s aplikacemi pro podporu plynulého čtení, je dostupná v angličtině, nizozemštině, vlámštině a češtině. Varianty textu najdete v záložkách jednotlivých jazyků.

Podívejte se na video níže, ve kterém se dozvíte více o podpoře a rozvoji plynulého čtení v České republice. V záložkách jednotlivých jazyků se můžete podívat na videa o aplikacích pro rozvoj čtení, které jsou v projektu zahrnuty. Všechna videa jsou opatřena anglickými titulky.

Jste ředitelem základní školy a chcete pomocí digitálních nástrojů pomáhat svým žákům naučit se číst? Chce to víc než jen koupit dobrou aplikaci! Máte-li zájem zajistit, aby se moderní technologie ve výuce opravdu využívali, zkuste hledat inspiraci v naší příručce o využití IT pro rozvoj gramotnosti. Přečtete si zde zajímavé studie obohacené o náměty ze škol, z univerzit, od vývojářů aplikací i z organizací pro jedince s dyslexií. Nabídne Vám tipy pro vytvoření efektivního digitálního prostředí, ve kterém se bude dařit žákům i učitelům.

bottom of page