top of page

Met deze online Toolkit willen we leraren ondersteunen bij het identificeren van goede lees- en spelling-apps en een platform creëren waarop goede praktijken kunnen worden gedeeld.


In deze Toolkit vindt u:

  • Info over de drie leesfasen en aanbevelingen over remediëringspraktijken en Apps;

  • Videos van leraren in België, Tsjechië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk die laten zien hoe ze hebben gewerkt met Apps;

  • Info over waarom Gaming helpt bij het leerproces;

  • Tips voor klassikale organisatie: praktische klasideeën over hoe de ruimte te organiseren en succesvol te diversifiëren in een klaslokaal.

Welkom bij de Teacher Toolkit!

bottom of page