top of page
ku-leuven-logo.jpg

KU Leuven

... is een comprehensieve universiteit, actief in onderwijs en onderzoek in bijna alle wetenschappelijke disciplines. De vijftien faculteiten bieden onderwijs op bachelor-, master- en PhD-niveau, terwijl onderzoeksactiviteiten worden georganiseerd door de faculteiten (voor de Groep Humane Wetenschappen) en departementen (voor de andere disciplines). KU Leuven werkt samen met gerenommeerde universiteiten, onderzoeksinstellingen, organisaties en bedrijven in België en in het buitenland, en is lid van verschillende belangrijke universitaire netwerken, zoals LERU - de Liga van Europese onderzoeksuniversiteiten, Coimbra en EUA - de Europese Associatie van Universiteiten.

https://www.kuleuven.be/english/

Pol.jpg

Partner focus: Professor Pol Ghesquière

Project Coordinator

Pol Ghesquière (PhD) is gewoon hoogleraar leerstoornissen aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven (België). Zijn onderzoek richt zich op de cognitieve aspecten van dyslexie en dyscalculie en hun neurobiologische basis, de screening en beoordeling van specifieke leerproblemen, effectieve instructie en remedial teaching voor kinderen met lees-, spelling- en rekenproblemen. Hij is Academic Fellow van de Internationale Academie voor onderzoek naar leerstoornissen (IARLD). Als voorzitter van het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen en lid van het wetenschappelijk adviespanel van Dyslexia International (een NGO in operationele relaties met UNESCO), probeert hij ook het beleid en de praktijk met betrekking tot kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen, vooral dyslexie, te beïnvloeden en te inspireren. In zijn boek, co-auteur van Walter Hellinckx, “Als leren pijn doet. Kinderen met een leerstoornis opvoeden en begeleiden” (Acco, 2018) probeert hij zijn wetenschappelijke inzichten voor ouders en leraren te vertalen.

“Jacqueline Tordoir motiveerde me om deel te nemen aan het ‘A is for App’ - project. Ik was gemakkelijk te motiveren, want ik realiseerde me in mijn onderzoek en in mijn klinisch werk dat er echt een gebrek is aan hulpmiddelen om het remediërende werk bij problemen met het vloeiend lezen te ondersteunen. Later overtuigde ze me, samen met Jenny Thomson, om de coördinator van dit Erasmus+ -programma te worden. Ik ben blij dat te doen, omdat we echt een geweldig team hebben om de doelstellingen van dit project te bereiken.”

Jacqueline for website.PNG

Partner focus: Jacqueline Tordoir

Jacqueline Tordoir, projectmanager voor dit project, was gedurende 5 jaar docent op middelbare scholen in Nederland en België en werkte een aantal jaren in Engeland als klasjuf op de basisschool. Ze veranderde van carrière toen ze in 1993 naar Brussel verhuisde en ging aan het werk als projectontwikkelaar en manager voor NGO's en instellingen zoals Caritas, de Europese Commissie en PeaceJam België. Haar rol in "A is voor APP" is het coördineren op  Europees niveau, het ondersteunen van Prof. Ghesquière en de KU Leuven in hun rol als  coördinator van het project en het assisteren van de lokale school Ter Beuke bij de implementatie  binnen de school. Tevens begeleiden Prof Ghesquière en Jacqueline 6 andere scholen in Vlaanderen die meedoen met het testen van een App met hun leeszwakke 4de klassers.

 

Meer weten over qpps voor vloeiend lezen  werd een persoonlijke zoektocht voor Jacqueline toen ze in 2013 op zoek ging naar apps om haar 11-jarige dochter te helpen omgaan met haar leesproblemen. Ze begon een lokaal project op de lagere school van haar dochter en vond financiering van Rotary Tervuren om leraren op te leiden in het gebruik van tablets en apps. Al snel rees de vraag over de kwaliteit van de apps, welke apps helpen echt? Welke zijn alleen maar leuk? Zijn er apps die kinderen aanspreken en helpen ze effectief hun leesvaardigheid verbeteren?

Om deze vragen te beantwoorden, zocht en vond Jacqueline 5 experts aan de universiteiten van Oxford, Sheffield, Praag, Amsterdam en Leuven, die allemaal hun expertise wilden delen en meer wilden ontdekken door samen te werken onder Erasmus Plus. Sindsdien kreeg “A is for App” vorm en groeide het uit van een lokaal initiatief tot een Europees project. Elk land vond een school en een centrum voor dyslexie en samen kwamen, door vallen en opstaan, 11 partners  tot een ​​project  dat moeilijk lezende kinderen helpt in Europa en daarbuiten.

 

Jacqueline is enthousiast over het project omdat het dyslexie-expertise koppelt aan moderne technologie in de vorm van apps, waardoor kinderen met leesproblemen de tools krijgen die hun leesvaardigheid op een speelse manier verbeteren. Ze ziet dat dit  haar dochter helpt en met haar kinderen zoals zij. Met haar professionele achtergrond heeft ze ervaren dat succesvolle projecten, ongeacht hun omvang, rimpeleffecten kunnen veroorzaken die leiden tot systemische verandering op macroniveau. Jacqueline is ervan overtuigd dat "A voor App" impact zal hebben en een breed scala van begunstigden zal genereren: kinderen, leerkrachten, ouders, schooldirecteuren, bestuurders, logopedisten, App-ontwikkelaars, leraren in opleiding, lerarenopleiders en beleidsmakers in onderwijsministeries.

Joke.jpg

Partner focus: Joke Torbeyns

Joke Torbeyns (PhD) is universitair docent tenure track in educatieve psychologie en technologie aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit van Leuven (KU Leuven - België). Sinds het begin van de jaren 2000 onderzocht ze de wiskundige ontwikkeling van kleuters en basisscholen in samenwerking met de wiskunde-instructiepraktijken. In deze jaren werkte ze ook (parttime) als docententrainer voor leraren in kleuterschool, introducerend voorschoolse leraren in opleiding in theoretische en praktische cursussen over de ontwikkeling van de wiskundige, lees- en schrijfcompetenties van jonge kinderen en het uitvoeren van empirische studies over de verwerving van pedagogische inhoudelijke kennis van leraren in opleiding. Ze was onlangs betrokken bij de ontwikkeling van een op onderzoek gebaseerd nummerzin-serieus spel (onderzoeksproject GOA / 12/010 "Nummerzin: analyse en verbetering"). Door al deze ervaringen te integreren, vulde ze haar nieuwste onderzoeksactiviteiten aan met onderzoek naar het ontwerp van door technologie verbeterde onderwijsomgevingen voor jonge kinderen, met speciale aandacht voor de kenmerken van de leeromgeving die bijdraagt ​​aan de effectiviteit van de technologie.

Foto.jpg

Partner focus: Aimée Gheeraert

Ik ben een masterstudent orthopedagogiek aan de KU Leuven. Ik ontwikkelde een interesse in kinderen met leesproblemen. Ik schrijf mijn masterproef over de effectiviteit van de Karaton-app om leesvaardigheid te stimuleren voor worstelende lezers. Dit is een onderdeel van het project 'A is voor app'. Ik was echt opgewonden toen ik ontdekte dat dit mijn onderwerp voor mijn scriptie zou worden. Ik vind dit een heel goed project, omdat kinderen graag met apps spelen. Ik hoop dat de Karaton-app de kinderen zal stimuleren om te lezen. In november 2019 testte Sofie Hendrix, mijn thesispartner, en ik 79 kinderen op hun leesvaardigheid. De helft speelt drie maanden met de Karaton-app. In februari 2020 zullen we de kinderen opnieuw testen. Dan zullen we de twee groepen vergelijken. We hopen dat de groep die de app heeft gebruikt meer vooruitgang heeft geboekt bij het lezen dan de controlegroep.

Foto Sofie Hendrix.jpg

Partner focus: Sofie Hendrix

Ik ben masterstudent pedagogische wetenschappen aan de universiteit van Leuven. In de loop van mijn bacheloropleiding ontwikkelde ik interesse in het gebied van de leesproblemen. Ik wist toen dat ik met mijn masterthesis kinderen wilde helpen die moeite hebben met lezen. Ik startte mijn masterscriptie in oktober 2019. Samen met Aimée Gheeraert bestudeer ik de effecten van een educatieve gaming-app, genaamd Karaton, op de leesvaardigheid van 10-jarige leerlingen. In november 2019 hebben we leestests uitgevoerd bij 79 kinderen. In de daaropvolgende drie maanden zal de helft van deze leerlingen Karaton gebruiken op school. In februari 2020 voeren we dezelfde leestests opnieuw uit op alle kinderen. Daarna zullen we de resultaten analyseren om te bekijken of Karaton een effect had op de leesvaardigheid van de leerlingen. Specifiek vergelijken we de resultaten van de groep die Karaton heeft gebruikt met de resultaten van de leerlingen die de app niet hebben gebruikt. Professor Pol Ghesquiè​re begeleidt de thesis als promotor, professor Joke Torbeyns begeleidt ons als co-promotor en Jacqueline Tordoir helpt ons met de praktische zaken. Ik ben erg enthousiast over ons project en ik hoop dat ons project nuttig zal zijn voor het A is for Apps-project.

Eline Florquin.jpg

Partner focus: Eline Florquin

Ik ben een masterstudente pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven. In 2013 startte ik een opleiding maatschappelijk werk aan de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL). Tijdens mijn laatstejaarsstage in een psychiatrisch ziekenhuis mocht ik ervaren hoe het er in de praktijk aan toe ging. Dit was een enorme eye-opener. Toch groeide mijn interesse om een ​​meer wetenschappelijk beeld van de werkelijkheid te krijgen en bleef het onderwijs me boeien. Na mijn opleiding maatschappelijk werk, besloot ik me meer te specialiseren in onderwijs en opvoeding. Intussen zit ik in mijn laatste jaar aan de KU Leuven en maak ik mijn masterproef over het gebruik van educatieve technologie in het onderwijs. Meer specifiek onderzoek ik de relatie tussen het gebruik van educatieve technologie en school-, leraar- en leerlingkenmerken. Professor Pol Ghesquière en Joke Torbeyns begeleiden mij als mijn promotor en co-promotor. Mijn masterproef kan gezien worden als een vooronderzoek voor dit A is for App-project.

Lise Francken.jpg

Partner focus: Lise Francken

Lise Francken is een masterstudent pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Leuven (KU Leuven - België). Ze schrijft haar Masters-scriptie over het project 'A is voor app' en richt zich op de evaluatie van bestaande apps voor vloeiend lezen vanuit een educatief-technologisch perspectief en vanuit een gebruikersperspectief.

bottom of page