top of page
deschool_standard.png

Go! Basisschool Ter Beuke

... is een basisschool in Kessel-Lo, nabij Leuven (België). Deze school biedt onderwijs aan ongeveer 445 kinderen, waarvan 190 kinderen op de kleuterschool en 255 op de basisschool.

www.deschool.be

Launch at LEUVEN School - Director Hans

Partner Focus: Hans Van Gelder

Ik ben weer 9 jaar actief geweest in het onderwijs, na een tussenliggende periode waarin ik mijn eigen bedrijf had.

De nieuwe uitdaging voor het onderwijs van vandaag is om het onderwijs te heroverwegen en te reorganiseren, zodat de structuur van een school klaar is voor een flexibele reis in de toekomst.

Veel systemen die al lange tijd actief zijn in het bedrijfsleven, kunnen ook in het onderwijs worden gebruikt: om dingen eenvoudig en effectief te maken.

Het individuele traject van elk kind moet centraal staan, waarrond een plan wordt opgesteld, rekening houdend met de talenten en het niveau van elk kind. Leerplannen en leerresultaten worden opgenomen in het leerproces van elk kind. Goede feedback en een gedetailleerd zorgplan zijn essentieel om maximale resultaten van elk kind te krijgen.

Een school moet een "open ruimte" zijn waar je dingen ontmoet en leert van andere mensen, en waar je de kans moet krijgen om te ontdekken, falen, vergelijken, fouten maken, barsten, denken, spelen, ...

"Think Without a Box" is mijn motto!

43040047-311261092994558-546045463366939

Partner Focus: Robbert Gilis

Ik ben reeds enkele jaren leerkracht in het lager onderwijs. Zo stond ik al in het vierde en zesde leerjaar. Tijdens mijn stage was ik reeds zeer veel bezig met hoe ik ICT en multimedia kon implementeren in het gewoon onderwijs. Dit gebruik ik ook nog steeds in onze school.

 

Voor wiskunde en W.O. zijn er reeds zeer veel goede materialen. Maar voor taal is het toch altijd even zoeken wat je kan gebruiken op welk niveau. Daarom vind ik dit onderzoek zeer interessant. Omdat we niet alle taalproblemen over dezelfde kam willen scheren. We zoeken naar oplossingen voor verschillende leesproblemen.

petra.jpg

Partner Focus: Petra Van den Berghe

Sedert 1994 ben ik actief binnen het onderwijs.

Gedurende de eerste 20 schooljaren ben ik in alle kleuterklassen aangesteld geweest, zowel in het traditionele onderwijs als binnen het Freinetonderwijs.

In het schooljaar 2014 -2015 heb ik de taak van zorgcoördinator voor mijn rekening genomen. Deze taak heb ik 5 jaar ter harte genomen.

Sedert dit schooljaar ben ik directie in De School te Kessel-lo.

IMG_6818.jpg

Partner Focus: Ann Fontaine

Ik werk al 24 jaar als onderwijzeres in De School te Kessel-Lo. Ik geef les aan de leerlingen van het 4 de leerjaar maar ik heb het geluk ook Frans te mogen geven aan het 5 de en 6 de leerjaar. Talen zijn immers mijn stokpaardje! Hoe meer talen je spreekt, hoe ruimer je blik op de wereld. Een wezenlijk onderdeel van taal is het lezen. Naast het belang in het dagelijkse leven (officiële briefwisseling, documenten, …) is het natuurlijk ook fantastisch als je al lezend kennis kunt maken met grote en kleine literaire meesterwerken uit de eigen en andere culturen. Ik hecht dus erg veel belang aan lezen en ik wil aan de leerlingen zoveel mogelijk leeskansen bieden.

bottom of page