top of page
NLV-logo (jpg-formaat).jpg

Netwerk Leerproblemen Vlaanderen

... is een groep onderzoekers, lerarenopleiders, schoolbesturen, praktijkmensen, ouders en mensen met leerproblemen, gericht op het bereiken en verspreiden van kennis over leerproblemen. Het netwerk ondersteunt onderzoeksinitiatieven en speelt een actieve rol in de dialoog tussen wetenschap, praktijk en beleid.

http://www.netwerkleerproblemen.be/

Pol.jpg

Partner focus: Professor Pol Ghesquière

Pol Ghesquière (PhD) is hoogleraar leerstoornissen aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit van Leuven (KU Leuven - België). Zijn onderzoek richt zich op de cognitieve aspecten van dyslexie en dyscalculie en hun neurobiologische basis, de screening en beoordeling van specifieke leerstoornissen, effectieve instructie en remedial teaching voor kinderen met lees-, spelling- en rekenproblemen. Hij is Academisch lid van de Internationale Academie voor onderzoek naar leerstoornissen (IARLD). Als voorzitter van het Vlaams netwerk voor leerstoornissen en lid van het wetenschappelijk adviespanel van Dyslexia International (een NGO in operationele relaties met UNESCO), probeert hij ook het beleid en de praktijk met betrekking tot kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen, vooral dyslexie, te beïnvloeden en te inspireren. . In zijn boek, co-auteur van Walter Hellinckx, “Als leren pijn doet… Kinderen met een leerstoornis opvoeden en begeleiden” [Bij leren doet pijn… Opleiden en ondersteunen van kinderen met leerstoornissen] (Acco, 2018) probeert hij zijn wetenschappelijke inzichten voor ouders te vertalen en leraren.

“Jacqueline Tordoir motiveerde me om deel te nemen aan het‘ A is for App ’-project. Dit was niet zo moeilijk, want ik realiseerde me in mijn onderzoek en in klinisch werk dat er echt een gebrek is aan methoden om het corrigerende werk bij het lezen van vloeiend te ondersteunen. Later overtuigde ze me samen met Jenny Thomson om de coördinator van dit Erasmus + -programma te worden. Ik ben blij dat te doen, omdat we echt een geweldig team hebben om de doelstellingen van dit project te bereiken. ”

bottom of page