top of page
rid square.png

RID Dyslexie Dyscalculie

... is een landelijk gespecialiseerde instelling voor leesstoornissen in Nederland. Het is gespecialiseerd in het bieden van diagnostiek en interventie voor kinderen met leesproblemen, evenals in het uitvoeren van toegepast onderzoek en het adviseren van lokale gemeenten en scholen over het bieden van ondersteuning aan kinderen met leesproblemen.

https://www.rid.nl/

Jurgen Tijms (1).png

Partner focus: Jurgen Tijms

Ik ben een ontwikkelingspsycholoog, verbonden aan zowel het RID, een klinisch instituut dat ondersteuning biedt aan kinderen met leesproblemen als het Rudolf Berlin Centre, een universitair centrum voor leerproblemen aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn werk is gericht op het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar innovaties om kinderen met leesproblemen beter te ondersteunen.

 

Waarom vind je het belangrijk meer te weten over vloeiend lees-apps?

Leesvaardigheden zijn essentieel voor het bereiken van iemands potentieel in de samenleving, en vloeiend lezen is de essentie van leesontwikkeling. Ondanks alle inspanningen van leraren op school om kinderen te leren lezen, blijven sommige kinderen hardnekkig worstelen met het verwerven van vloeiende leesvaardigheden. Als wetenschapper ben ik gefascineerd door waarom ze worstelen, en als psycholoog gefascineerd door hoe ze hen op de best mogelijke manier kunnen ondersteunen. Wat dat laatste betreft, hebben apps en game-based learning een uniek potentieel om de ontwikkeling van leesvaardigheid op een gemotiveerde en individueel afgestemde manier te ondersteunen.

Waarom bent u bij het project betrokken geraakt en wat hoopt u op het project?

Mijn persoonlijke motivatie om aan dit project deel te nemen, is dat ik zoveel kennis en goede bedoelingen heb gezien bij mensen die betrokken zijn bij leesproblemen, maar dat die ideeën, bedoelingen, kennis en behoeften vaak niet worden gedeeld tussen verschillende belanghebbenden . Mijn hoop voor het A is voor App-project is dat we alle betrokkenen op dit gebied (zoals opvoeders, game-ontwikkelaars, kinderen die leren lezen, wetenschappers, clinici, beleidsmakers) samenbrengen, waardoor een unieke synergie voor duw de kwaliteit van de ondersteuning voor kinderen met leesproblemen naar een hoger niveau.

bottom of page