top of page
Steigereiland_revised.jpg

Openbare Steigerland Montessorischool

Montessorischool Steigereiland is een openbare basisschool in Amsterdam en is onderdeel van de Stichting Samen tussen Amstel en IJ, een openbaar schoolbestuur met 18 basisscholen. Dit schoolbestuur verzorgt basisonderwijs aan 6200 leerlingen).

https://www.obssteigereiland.nl

Ella Duijnker.jpg

Partner focus: Ella Duijnker

Professionele achtergrond:

Ik ben in 1982 begonnen als leerkracht in het Montessori onderwijs en vanaf 1991 directeur basisonderwijs. Ik heb drie Montessorischolen vanaf het begin opgebouwd tot succesvolle, grote scholen. Ik vind het beroep van basisschooldirecteur uitdagend en dynamisch. Van beleid maken tot de dagelijkse gang van zaken regelen, van werken met volwassenen tot werken met kinderen: ik geniet er elke dag van.

 

Ik vind het belangrijk dat kinderen goed worden voorbereid op hun toekomst.Vloeiend kunnen lezen is daarbij een voorwaarde. Ook in mijn school zie ik kinderen regelmatig worstelen met het leesproces en zie ik dat ze hun zelfvertrouwen en motivatie verliezen. Ik verwacht dat we met een app meer aansluiten bij de wereld van de kinderen van nu, waardoor motivatie en zelfvertrouwen bewaard blijven. Daarom neem ik deel aan dit project.

Gabriela Prinzen..png

Partner focus: Gabriela Prinzen

Ik ben in 2010 begonnen als leerkracht en werk sinds 2015 op Montessorischool Steigereiland in groep 3/4/5. Sinds dit schooljaar zit ik ook in het management team en werk ik twee dagen buiten de klas, waardoor ik onder andere bij kan dragen aan vernieuwingen in ons onderwijs en beleid. Ik vind het beroep van leerkracht prachtig, iedere dag is anders en ik geniet van het werken met kinderen en de ontwikkeling die zij in korte tijd doormaken.

Vorig schooljaar haalde ik mijn diploma als Master Taalspecialist. Ik heb nog meer geleerd over het belang van lezen, en zie in mijn dagelijkse praktijksituatie dat dat niet altijd vanzelf gaat. Via dit project hoop ik dat we een app kunnen vinden waarmee we kinderen kunnen helpen om vloeiend te leren lezen, op een leuke en stimulerende manier.

Annet_Apps.png

Partner focus: Annet ten Dam

Jarenlang was ik leraar op een basisschool aan een Montessorischool. Vandaag ben ik een remedial leraar, coach en een coördinator voor kinderen met speciale educatieve behoeften.

 

Meer weten over vloeiend lezen apps is belangrijk voor onze school, zodat we kinderen op verschillende niveaus kunnen laten oefenen en meer hulp kunnen bieden. Tevens weet ik dat een uitstekende app voor vloeiend lezen bijdraagt ​​aan hun zelfvertrouwen en motivatie.

Ik raakte betrokken bij dit project omdat ik Jurgen en Elise uit ander onderzoek naar leesontwikkeling ken.

 

Ik hoop dat dit project zal leiden tot het vinden of laten ontwikkelen van een uitstekende app voor kinderen die hun leesvaardigheid willen verbeteren.

bottom of page