top of page
zakladni_standard.png

Zakladni skola Zelenec

... je veřejná základní škola, která se nachází v malém obytném městě na předměstí Prahy v České republice. Tato škola poskytuje vzdělání přibližně 590 dětem ve věku od 6 do 14 let.

www.zszelenec.cz

Lada.jpg

Partner focus: Lada Šimáková

Lada vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Na Základní škole Zeleneč působí jako výchovná poradkyně, speciální pedagožka a třídní učitelka. V letošním školním roce vede první třídu a v této třídě učí žáky číst genetickou metodou. Zaměřuje se na žáky 1. stupně, připravuje předškolní děti na klidný a bezpečný vstup do ZŠ pomocí kroužku „My se školy nebojíme“. Byla součástí projektu „Škola pro všechny“ a v letech 2016-2019 působila jako koordinátorka inkluze na ZŠ Zeleneč. V projektu A is for App je součástí českého týmu a na ZŠ Zeleneč bude pracovat se skupinkou žáků, kteří mají obtíže ve čtení a potřebují zvýšit čtenářské dovednosti.

bottom of page