top of page

Jejím prostřednictvím chceme pomoci učitelům při rozpoznávání vhodných aplikací na podporu čtenářských dovedností. Současně doufáme, že zde vznikne prostor pro sdílení příkladů dobré praxe.

V metodice naleznete:

  • Informace o třech etapách nácviku čtení a doporučení pro vhodné intervenční postupy, včetně užití aplikací.

  • Videa od učitelů z Belgie, České republiky, Nizozemí a Spojeného království, na nichž ukazují, jak využívají aplikace, resp. jak podporují čtenářské dovednosti svých žáků.

  • Informace o využití počítačových her při učení – jak a proč to funguje.

  • Náměty na uspořádání výuky – z hlediska prostoru ve třídě i z hlediska členění a zařazování různorodých aktivit, které podporují čtenářské dovednosti i využívají aplikace.

Vítejte na stránkách metodiky pro učitele!

bottom of page