top of page
A is for app.jpg

A is for App (A jako Aplikace) 

Aplikace pro podporu rozvoje plynulého čtení žáků základních škol

Projekt „A jako aplikace“ podporuje žáky základních škol, kteří se potýkají s obtížemi ve čtení, obzvlášť v oblasti plynulého čtení. Současně projekt nabízí podněty pro učitele, jak s aplikacemi ve výuce pracovat.
Do projektu jsou zapojeny čtyři země – Belgie, Česká republika, Nizozemí a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Ve všech zemích probíhá v rámci projektu prověřování efektivity čtenářských aplikací při práci s dětmi na prvním stupni ZŠ.
V České republice využíváme při realizaci projektu KARATON, což je adaptace holandské aplikace. 
Pracujeme s ní se žáky v ZŠ Zeleneč a v neziskové organizaci DYS-centrum® Praha z. ú.

V metodice pro učitele se navíc dozvíte:

  • Jak a proč mohou aplikace pomoci žákům s nácvikem plynulého čtení.

  • Které aplikace jsou vhodné v různých etapách nácviku čtení.

  • Jakými jinými postupy můžeme plynulé čtení u žáků podporovat (toto je zachyceno na videu z našeho prostředí).

  • Jak zorganizovat výuku, když chceme aplikace při práci využívat.

  • Za jakých okolností herní aplikace žákům pomáhají.

najdete nás na Facebooku a Twitteru

  • Facebook
  • Twitter
Kontaktujte nás

Děkuju

bottom of page