top of page
logo dys n zu cmyk.jpg

DYS-centrum Praha z. ú.

… je nezisková organizace, která pracuje s jedinci se specifickými poruchami učení (dětmi,
dospívajícími i dospělými) a jejich rodinami. Nabízí jim široké spektrum služeb, mezi nimi například
diagnostiku, poradenství, dlouhodobou terapii, spolupráci se školami a učiteli klientů.

http://www.dyscentrum.org/

Lenka_DYS-centrum.jpeg

Partner focus: Lenka Krejčová

Lenka Krejčová pracuje jako psycholožka. Je docentkou pedagogické psychologie na Katedře psychologie FF UK (kde přednáší a věnuje se výzkumu), současně je ředitelkou neziskové organizace DYS-centrum Praha, z. ú (kde nabízí diagnostiku, poradenství i dlouhodobé terapie) a v roce 2019 založila s několika kolegy základní školy laboratorního typu ZŠ Poznávání, s. r. o. (je členkou vedení školy a současně vede centrum podpory a poradenství). Mezi její profesní zájmy patří kognitivní přístup ke vzdělávání, dynamická diagnostika, specifické poruchy učení ve všech věkových kategoriích. Je autorkou knih, odborných článků, podílela se na vzniku či lokalizaci řady diagnostických a intervenčních nástrojů.

Jana_Pechancová_DYS-centrum.jpg

Partner focus: Jana Pechancová

Jana Pechancová vystudovala obor Učitelství pro 1.stupeň ZŠ se specializací na speciální pedagogiku na PedF UHK a následně psychologii na FF UK. Od roku 2010 se věnuje především péči o děti s dyslexií v DYS-centru Praha, od roku 2018 ještě navíc péči o studenty ČVUT v Praze, kteří mají speciální  vzdělávací potřeby. Snaží se zajišťovat rovný přístup ke vzdělání pro všechny klienty, proto jsou jí také blízké cíle tohoto projektu. V projektu A is for App se bude podílet na prověření využitelnosti aplikace Karaton ve výuce a při intervencích.

bottom of page