top of page
deschool_standard.png

Go! Basisschool Ter Beuke

... je základní škola v Kessel-Lo, poblíž Leuven (Belgie). Tato škola poskytuje vzdělání pro přibližně 445 dětí, z toho 190 dětí v mateřské škole a 255 v základní škole.

www.deschool.be

Launch at LEUVEN School - Director Hans

Partner Focus: Hans Van Gelder

Ve vzdělávání jsem byl aktivní 9 let, po přechodném období, kdy jsem provozoval vlastní společnost.

 

Novou výzvou pro vzdělávání dnes je přehodnotit a reorganizovat vzdělávání tak, aby struktura školy byla připravena na flexibilní cestu v budoucnosti.

 

Mnoho systémů, které jsou již dlouho aktivní v obchodním světě, lze také použít ve vzdělávání: učinit věci jednoduchými a účinnými.

 

Ústředním tématem by měla být individuální trajektorie každého dítěte, kolem níž je vypracován plán, který zohledňuje nadání a úroveň každého dítěte. Osnovy a výsledky učení jsou začleněny do procesu učení každého dítěte. Dobrá zpětná vazba a podrobný plán péče jsou nezbytné pro dosažení maximálních výsledků od každého dítěte.

 

Škola musí být „otevřeným prostorem“, pokud se setkáváte a učíte se věci od jiných lidí a kde byste měli mít příležitost objevit, selhat, porovnat, dělat chyby, vybuchnout, přemýšlet, hrát, ...

 

„Think without a Box“ je moje motto!

43040047-311261092994558-546045463366939

Partner Focus: Robbert Gilis

Již několik let pracuji jako učitel na základní škole. Učil jsem čtvrťáky (věk 9-10 let) a šesťáky (věk 11-12 let). Během studií jsem se zabýval myšlenkou, jak do běžné výuky více začlenit moderní technologie a multimédia. A snažím se o to i nyní ve své výuce.

Na matematiku, společenskovědní a přírodovědné vyučovací předměty máme celkem dost materiálů. Stále ale hledáme něco užitečného pro výuku jazyků. Z těchto důvodů pokládám náš projekt za velmi užitečný. Snažíme se porozumět příčinám obtíží ve čtení a následně nalézt vhodné řešení za využití aplikací.

petra.jpg

Partner Focus: Petra Van den Berghe

Ve školství působím od roku 1994. Prvních dvacet let své kariéry jsem učila ve všech možných typech mateřských škol – většinou šlo o tradiční mateřské školy, nebo školy využívající principy Freinetovské pedagogiky.

Ve školním roce 2014-2015 jsem se stala koordinátorem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Této činnosti jsem se s nadšením věnovala pět let. Od tohoto školního roku (2019-2020) pracuji jako ředitelka De School v Kessel-lo.

IMG_6818.jpg

Partner Focus: Ann Fontaine

Pracuji 24 let jako učitel na De School v Kessel-Lo. Učím žáky 4. třídy, ale mám štěstí, že učím francouzštinu také v 5. a 6. ročníku. Koneckonců, jazyky jsou moje věc! Čím více jazyků mluvíte, tím širší je váš horizont. Čtení je nezbytnou součástí učení jazyka. Kromě jeho důležitosti v každodenním životě (úřední korespondence, dokumenty,
...), je také úžasné, pokud můžete číst literární díla z různých kultur. Připojuji skvěle význam pro čtení a já chci žákům nabídnout co nejvíce možností čtení.

bottom of page